قیمت دلار امروز 2024/02/09 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/02/09 ساعت 16:13:05 برابر با 555,360 پانصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 599,240 پانصد و نود و نه هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 702,570 هفتصد و دو  هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت طلا