قیمت دلار امروز 2024/02/05 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/02/05 ساعت 16:07:51 برابر با 551,530 پانصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 594,380 پانصد و نود و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 695,120 ششصد و نود و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت طلا