قیمت دلار امروز 2024/02/04 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/02/04 ساعت 16:05:55 برابر با 550,500 پانصد و پنجاه هزار و پانصد ریال قیمت یورو 595,010 پانصد و نود و پنج هزار وده ریال قیمت پوند 696,660 ششصد و نود و شش هزار و ششصد و شصت ریال قیمت طلا