قیمت دلار امروز 2024/02/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/02/02 ساعت 16:05:40 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 629,870 ششصد و بیست و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 732,728 هفتصد و سی و دو  هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال قیمت طلا