قیمت دلار امروز 2024/01/31 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/31 ساعت 16:06:39 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 629,870 ششصد و بیست و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 738,560 هفتصد و سی و هشت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت طلا