قیمت دلار امروز 2024/01/28 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/28 ساعت 16:10:55 برابر با 556,500 پانصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ریال قیمت یورو 606,310 ششصد و شش هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 710,400 هفتصد و ده هزار و چهار صد ریال قیمت طلا