قیمت دلار امروز 2024/01/27 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/27 ساعت 16:06:22 برابر با 558,510 پانصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 609,000 ششصد و نه هزار ریال قیمت پوند 713,550 هفتصد و سیزده هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت طلا