قیمت دلار امروز 2024/01/21 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/21 ساعت 16:12:42 برابر با 537,500 پانصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال قیمت یورو 587,020 پانصد و هشتاد و هفت هزار وبیست ریال قیمت پوند 684,020 ششصد و هشتاد و چهار هزار وبیست ریال قیمت طلا