قیمت دلار امروز 2024/01/20 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/20 ساعت 16:05:20 برابر با 537,010 پانصد و سی و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 584,180 پانصد و هشتاد و چهار هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 682,050 ششصد و هشتاد و دو  هزار وپنجاه ریال قیمت طلا