قیمت دلار امروز 2024/01/19 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/19 ساعت 16:05:24 برابر با 537,128 پانصد و سی و هفت هزار و صد و بیست و هشت ریال قیمت یورو 587,718 پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هجده ریال قیمت پوند 685,008 ششصد و هشتاد و پنج هزار وهشت ریال قیمت طلا