قیمت دلار امروز 2024/01/18 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/18 ساعت 16:08:07 برابر با 536,730 پانصد و سی و شش هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 587,890 پانصد و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 684,850 ششصد و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت طلا