قیمت دلار امروز 2024/01/17 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/17 ساعت 16:09:52 برابر با 532,320 پانصد و سی و دو  هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 580,470 پانصد و هشتاد هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 676,910 ششصد و هفتاد و شش هزار و نه صد و ده ریال قیمت طلا