قیمت دلار امروز 2024/01/16 ساعت 16:17

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/16 ساعت 16:17:01 برابر با 527,050 پانصد و بیست و هفت هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 575,060 پانصد و هفتاد و پنج هزار وشصت ریال قیمت پوند 667,100 ششصد و شصت و هفت هزار و صد ریال قیمت طلا