قیمت دلار امروز 2024/01/14 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/14 ساعت 16:08:55 برابر با 521,500 پانصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال قیمت یورو 572,380 پانصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 666,470 ششصد و شصت و شش هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت طلا