قیمت دلار امروز 2024/01/13 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/13 ساعت 16:07:19 برابر با 523,000 پانصد و بیست و سه هزار ریال قیمت یورو 573,850 پانصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 668,180 ششصد و شصت و هشت هزار و صد و هشتاد ریال قیمت طلا