قیمت دلار امروز 2024/01/12 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/12 ساعت 16:16:00 برابر با 515,126 پانصد و پانزده هزار و صد و بیست و شش ریال قیمت یورو 567,266 پانصد و شصت و هفت هزار و دویست و شصت و شش ریال قیمت پوند 658,376 ششصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و هفتاد و شش ریال قیمت طلا