قیمت دلار امروز 2024/01/10 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/10 ساعت 16:05:26 برابر با 518,470 پانصد و هجده هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 568,590 پانصد و شصت و هشت هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 660,750 ششصد و شصت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت طلا