قیمت دلار امروز 2024/01/08 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/08 ساعت 16:09:15 برابر با 509,000 پانصد و نه هزار ریال قیمت یورو 557,240 پانصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 647,040 ششصد و چهل و هفت هزار وچهل ریال قیمت طلا