قیمت دلار امروز 2024/01/07 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/07 ساعت 16:13:14 برابر با 509,490 پانصد و نه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 558,140 پانصد و پنجاه و هشت هزار و صد و چهل ریال قیمت پوند 648,520 ششصد و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت طلا