قیمت دلار امروز 2024/01/05 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/05 ساعت 16:13:11 برابر با 514,219 پانصد و چهارده هزار و دویست و نونزده ریال قیمت یورو 563,259 پانصد و شصت و سه هزار و دویست و پنجاه و نه ریال قیمت پوند 652,419 ششصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و نونزده ریال قیمت طلا