قیمت دلار امروز 2024/01/03 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/03 ساعت 16:06:18 برابر با 506,480 پانصد و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 554,180 پانصد و پنجاه و چهار هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 640,850 ششصد و چهل هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت طلا