قیمت دلار امروز 2024/01/02 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/02 ساعت 16:15:51 برابر با 504,800 پانصد و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 554,700 پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 640,060 ششصد و چهل هزار وشصت ریال قیمت طلا