قیمت دلار امروز 2024/01/01 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/01/01 ساعت 16:05:46 برابر با 504,500 پانصد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 557,150 پانصد و پنجاه و هفت هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 642,510 ششصد و چهل و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت طلا