قیمت دلار امروز 2023/12/31 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/31 ساعت 16:05:38 برابر با 504,600 پانصد و چهار هزار و ششصد ریال قیمت یورو 557,420 پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 642,870 ششصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت طلا