قیمت دلار امروز 2023/12/30 ساعت 16:34

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/30 ساعت 16:34:05 برابر با 505,500 پانصد و پنج هزار و پانصد ریال قیمت یورو 558,380 پانصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 643,970 ششصد و چهل و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا