قیمت دلار امروز 2023/12/29 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/29 ساعت 16:07:09 برابر با 501,559 پانصد و یک هزار و پانصد و پنجاه و نه ریال قیمت یورو 559,529 پانصد و پنجاه و نه هزار و پانصد و بیست و نه ریال قیمت پوند 641,819 ششصد و چهل و یک هزار و هشت صد و نونزده ریال قیمت طلا