قیمت دلار امروز 2023/12/26 ساعت 16:22

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/26 ساعت 16:22:43 برابر با 500,700 پانصد هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 552,490 پانصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 636,610 ششصد و سی و شش هزار و ششصد و ده ریال قیمت طلا