قیمت دلار امروز 2023/12/24 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/24 ساعت 16:11:42 برابر با 500,300 پانصد هزار و سیصد ریال قیمت یورو 552,370 پانصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 636,920 ششصد و سی و شش هزار و نه صد و بیست ریال قیمت طلا