قیمت دلار امروز 2023/12/23 ساعت 16:24

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/23 ساعت 16:24:02 برابر با 502,900 پانصد و دو  هزار و نه صد ریال قیمت یورو 555,190 پانصد و پنجاه و پنج هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 640,170 ششصد و چهل هزار و صد و هفتاد ریال قیمت طلا