قیمت دلار امروز 2023/12/22 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/22 ساعت 16:05:50 برابر با 500,161 پانصد هزار و صد و شصت و یک ریال قیمت یورو 550,281 پانصد و پنجاه هزار و دویست و هشتاد و یک ریال قیمت پوند 634,061 ششصد و سی و چهار هزار وشصت و یک ریال قیمت طلا