قیمت دلار امروز 2023/12/21 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/21 ساعت 16:06:22 برابر با 500,050 پانصد هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 550,270 پانصد و پنجاه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 634,650 ششصد و سی و چهار هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت طلا