قیمت دلار امروز 2023/12/20 ساعت 16:20

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/20 ساعت 16:20:12 برابر با 497,750 چهار صد و نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 545,430 پانصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 630,830 ششصد و سی هزار و هشت صد و سی ریال قیمت طلا