قیمت دلار امروز 2023/12/19 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/19 ساعت 16:09:47 برابر با 499,950 چهار صد و نود و نه هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 547,810 پانصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 636,150 ششصد و سی و شش هزار و صد و پنجاه ریال قیمت طلا