قیمت دلار امروز 2023/12/18 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/18 ساعت 16:08:24 برابر با 501,600 پانصد و یک هزار و ششصد ریال قیمت یورو 548,320 پانصد و چهل و هشت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت پوند 635,650 ششصد و سی و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت طلا