قیمت دلار امروز 2023/12/14 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/14 ساعت 16:07:43 برابر با 503,580 پانصد و سه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت یورو 544,250 پانصد و چهل و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 634,360 ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و شصت ریال قیمت طلا