قیمت دلار امروز 2023/12/12 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/12 ساعت 16:05:14 برابر با 504,630 پانصد و چهار هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 544,700 پانصد و چهل و چهار هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 634,890 ششصد و سی و چهار هزار و هشت صد و نود ریال قیمت طلا