قیمت دلار امروز 2023/12/11 ساعت 16:21

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/11 ساعت 16:21:48 برابر با 504,800 پانصد و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 545,130 پانصد و چهل و پنج هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 635,390 ششصد و سی و پنج هزار و سیصد و نود ریال قیمت طلا