قیمت دلار امروز 2023/12/10 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/10 ساعت 16:07:07 برابر با 504,960 پانصد و چهار هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 545,892 پانصد و چهل و پنج هزار و هشت صد و نود و دو  ریال قیمت پوند 636,202 ششصد و سی و شش هزار و دویست و دو  ریال قیمت طلا