قیمت دلار امروز 2023/12/09 ساعت 16:20

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/09 ساعت 16:20:16 برابر با 505,050 پانصد و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 545,780 پانصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت پوند 636,140 ششصد و سی و شش هزار و صد و چهل ریال قیمت طلا