قیمت دلار امروز 2023/12/07 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/07 ساعت 16:08:55 برابر با 503,860 پانصد و سه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت یورو 544,470 پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 636,067 ششصد و سی و شش هزار وشصت و هفت ریال قیمت طلا