قیمت دلار امروز 2023/12/06 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/06 ساعت 16:06:32 برابر با 503,440 پانصد و سه هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 542,840 پانصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 633,660 ششصد و سی و سه هزار و ششصد و شصت ریال قیمت طلا