قیمت دلار امروز 2023/12/05 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/05 ساعت 16:05:53 برابر با 503,630 پانصد و سه هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 545,550 پانصد و چهل و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 636,170 ششصد و سی و شش هزار و صد و هفتاد ریال قیمت طلا