قیمت دلار امروز 2023/12/03 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/03 ساعت 16:06:36 برابر با 505,980 پانصد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 551,720 پانصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 644,230 ششصد و چهل و چهار هزار و دویست و سی ریال قیمت طلا