قیمت دلار امروز 2023/12/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/02 ساعت 16:05:57 برابر با 503,900 پانصد و سه هزار و نه صد ریال قیمت یورو 548,700 پانصد و چهل و هشت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 640,700 ششصد و چهل هزار و هفتصد ریال قیمت طلا