قیمت دلار امروز 2023/12/01 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/12/01 ساعت 16:06:30 برابر با 505,477 پانصد و پنج هزار و چهار صد و هفتاد و هفت ریال قیمت یورو 554,697 پانصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و نود و هفت ریال قیمت پوند 642,047 ششصد و چهل و دو  هزار وچهل و هفت ریال قیمت طلا