قیمت دلار امروز 2023/11/30 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/30 ساعت 16:06:19 برابر با 505,810 پانصد و پنج هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 553,490 پانصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 640,950 ششصد و چهل هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت طلا