قیمت دلار امروز 2023/11/28 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/28 ساعت 16:05:51 برابر با 504,520 پانصد و چهار هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 552,610 پانصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 637,370 ششصد و سی و هفت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت طلا