قیمت دلار امروز 2023/11/27 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/27 ساعت 16:06:25 برابر با 505,540 پانصد و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 554,360 پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 639,400 ششصد و سی و نه هزار و چهار صد ریال قیمت طلا