قیمت دلار امروز 2023/11/26 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/26 ساعت 16:10:06 برابر با 502,750 پانصد و دو  هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 551,250 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 634,380 ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت طلا