قیمت دلار امروز 2023/11/25 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/11/25 ساعت 16:10:25 برابر با 504,510 پانصد و چهار هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 552,500 پانصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد ریال قیمت پوند 636,520 ششصد و سی و شش هزار و پانصد و بیست ریال قیمت طلا